Disclaimer

Deze disclaimer geldt voor de onderstaande zaken:

  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud.

Alle onderstaande informatie is van toepassing op onder andere de pagina die u momenteel bekijkt. Door het gebruik van deze pagina geeft u aan in te stemmen met deze disclaimer.
 
De content van onze website/webwinkel is door RSK Holland met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ondanks dat gegeven aanvaardt RSK Holland geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het op deze website/webwinkel getoonde.
 
RSK Holland is niet verantwoordelijk voor content van aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites indien hiernaar wordt verwezen.
 
Niet geautoriseerd of oneigenlijk gebruik van onze content of het delen hiervan maakt inbreuk op intellectuele rechten.
 
Voor het gebruik, publiekelijk delen en/of tonen van van de op deze website/webwinkel getoonde content op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient door RSK Holland expliciete toestemming te zijn gegeven.